Medical Cannabis SA

Zarząd

Radosław Jendrzejczak

Prezes zarządu

Pan Radosław Jendrzejczak posiada wyższe wykształcenie, które zdobył w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku, na kierunku zarządzanie i marketing. Jest doświadczonym managerem, posiada również wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów zdobyte w bankowości, jak i praktyczną wiedzę w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych. Pan Radosław Jendrzejczak od 2016 roku jest wspólnikiem i jednocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Income Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; a od 2017 roku pełni również funkcję Prezes Zarządu spółki SILVER RESORTS MANAGEMENT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Rada nadzorcza

Jacek Makowiecki

Przewodniczący radzie nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej powołany na 5-cio letnią kadencję, która upływa z dniem zatwierdzenia spr. finansowych za 2021 r. Jest absolwentem Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji na Wydziale Biznesu i Administracji. Ukończył cykl szkoleń z zakresu zarządzania operacyjnego na Ohio State University w Columbus USA. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z finansami oraz rynkiem kapitałowym. W latach 1996 – 1997 pracował jako Specjalista w dziale rynku pierwotnego w Domu Maklerskim Instalexport SA. Odpowiadał za pozyskiwanie spółek zainteresowanych upublicznieniem własnych akcji oraz za przeprowadzanie tego procesu i wprowadzenie akcji do notowań giełdowych. Do jego zadań należała również Animacja transakcji na pakietach spółek w trakcie procesu ich upubliczniania. W latach 1996 2001 współpracował jako Konsultant w Aband Consultatnts Ltd. Uczestniczył w procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw, wykonywał zlecenia w zakresie wycen, studiów opłacalności oraz pozyskiwania finansowania. Od 2000 roku do chwili obecnej pracuje jako Project Manager w Grupie Negocjator (Negocjator Sp zoo, Kancelaria Radców Prawnych dr. Henryk Goryszewski i Wspólnicy). Przygotowuje m.in. opracowania z zakresu wycen i planów naprawczych.

Michał Kwiatkowski

Członek rady nadzoczej

jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył także Program Executive MBA realizowany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN przy współpracy z Vienna Institute for International Economics. Włada biegle językiem angielskim i niemieckim. Pan Michał Kwiatkowski posiada ponad 10 – letnie doświadczenie w zakresie bankowości inwestycyjnej, doradztwa finansowego, zarządzania spółkami kapitałowymi oraz nadzoru korporacyjnego. Od początku 2016 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Inwestycyjnego w Highway Capital PLC. W latach 2010-2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu oraz był wspólnikiem w Ingenium Partners Sp. z o.o.. Od 2013 członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym w okresie ostatnich trzech lat był członkiem Rady Nadzorczej w spółkach: Polymetal S.A., Bumech S.A., Calatrava Capital S.A. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Chemoservis Dwory S.A.

Jacek Szymański

Członek rady nadzoczej

Członek Rady Nadzorczej, powołany na 5-cio letnią kadencję, która upływa z dniem zatwierdzenia spr. finansowych za 2021 r. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Weyland Sp. z o.o. W latach 1996 – 2012 pracował w Biurze Ochrony Rządu, gdzie zajmował się m.in. ochroną osobistą przedstawicieli delegacji obcych państw, opracowywaniem polityki bezpieczeństwa, analizą systemu ochrony informacji niejawnych. Przebywał również na placówce wojennej w Iraku, odznaczony Gwiazdą Iraku.

Robert Żołędziewski

Członek rady nadzoczej

Pan Robert Żołędziewski jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, International Association of Coaching Institutes oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej. Jako wieloletni certyfikowany Coach i trener osiąga sukcesy w dziedzinie szkolenia pracowników sprzedaży każdego szczebla. Od ponad 12 lat z sukcesem szkoli i motywuje zespoły pracownicze, menedżerów oraz kadrę zarządzającą w zakresie umiejętności personalnych i kompetencji zawodowych. Wiedzę i doświadczenie trenerskie przekłada na tworzenie zintegrowanych i produktywnych zespołów, kształcenie liderów sprzedaży oraz rozwój umiejętności menadżerskich w kierowaniu i zarządzaniu. Od 2012 r. (do chwili obecnej) pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora handlowego spółki Mila Film Sp. z o.o. gdzie m.in. zainicjował przeniesienie na ekran filmu „Tajemnica Westerplatte”, który obejrzało ponad 25 mln widzów. Będąc trenerem i wykładowcą Instytutu Nieinwazyjnej Analizy Osobowości od 2004 r. (do chwili obecnej) skuteczne przekazał specjalistyczną wiedzę ponad 4000 menedżerom i pracownikom działów sprzedaży i marketingu przedsiębiorstw różnych branż i rodzaju prowadzonej działalności. Od 2017 r. (do chwili obecnej) w Salesianer Miettex Sp. z o.o. buduje strategię spółki i rozwija ją w Polsce współpracując z największymi grupami hotelowymi, wdrażając w nich rozwiązania z zakresu rentalu tekstyliów. Korzystając z wiedzy i doświadczeń dotyczących rynku hotelowego zapewnia maksymalizację przychodów inwestorów. W okresie ostatnich trzech lat poza podmiotami wskazanymi powyżej, Pan Robert Żołędziewski pełnił funkcje zarządcze również w następujących podmiotach: do listopada 2017r. był Prezesem Zarządu Instytutu Filmowego S.A. do maja 2019r. był Wiceprezesem Zarządu Trzy Wyspy S.A.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 mln PLN w całości opłacony i dzieli się na 200 mln akcji

Statut spółki

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000267611, posiadająca nr REGON: 300414318 oraz NIP: 7792295628

Kontakt

Adres

Ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa

Numer telefonu i Fax

T: +48 22 300 92 32
F: +48 22 300 92 31

Raporty Finansowe

Sekcja w budowie

Akcjonariat

Sekcja w budowie

Designed by Gabriel Janczak